A mediációs képzés részletei

Alap tanfolyam - alapadatok

Megnevezése Mediációs (közvetítői) képzés, Konfliktuskezelési és mediációs alapismeretek modul
Képzés célja A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes a mediációs tevékenység, mint konstruktív konfliktusfeloldás gyakorlására. A képzési program tartalmi célkitűzései:
– Konfliktuskezelési és mediációs ismeretek, a mediáció módszertanának elsajátítása a résztvevő saját élményeinek bevonásával.
– Közvetítői képességek fejlesztése (jelenlét, figyelem, meghallgatás, megértés, folyamatdinamika felügyelete)
– A konfliktus, mint megújulást és fejlődést lehetővé tevő erőforrás szemléletének kialakítása, megerősítése
Modul célja A képzési program átfogó céljához szükséges alapok megteremtése, a mediációs tevékenység végzéséhez szükséges elméleti alapismeretek elsajátítása, a közvetítői képességek feltárása, illetve a mediációs tevékenységhez szükséges attitűdök kialakítása.
Helye Budapest – változó helyszínen
Időtartama (óraszáma) 40 óra
Kezdési időpontja lásd jelentkezési lapot
Befejezési időpontja lásd jelentkezési lapot
Ütemezése 4 nap (2×2 egymást követő napokon), 10 óra/nap
Díja 200.000 Ft + 0% Áfa
A tervezett felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás formája Előzetes tudásszint felmérés

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

Vizsgadíj A képzéshez szakmai vizsga nem kapcsolódik, a képzéshez kötődő számonkérés díját a képzési díj tartalmazza.
Megszerezhető képesítés Tanúsítvány

Alap tanfolyam - programterv

Elsajátítható ismeret, kompetencia A résztvevő ismeri a bizalmi légkör jelentőségét, és képes a bizalmi légkör alapjainak megteremtésére
A résztvevő ismeri a mediáció folyamatát, s képes a folyamat elemeinek egymásra épülő alkalmazására egyszerűbb, érzelmileg jelentősen nem terhelt konfliktushelyzetek kezelésében
A résztvevő képes érzékelni a “mediáció mint folyamat” dinamikai jelenséget érzelmi és tartalmi vonatkozásban, s képes reagálni a dinamikai egyensúly fenntartása érdekében.
A résztvevő, mint befogadó képes a közlő által közvetített tartalmak megértésére.
A résztvevő képes meghatározni saját érintettségét a konkrét konfliktushelyzetek kezelésében, s képes a saját érintettségétől független módon viselkedni, a megoldási lehetőségekben saját lehetséges stratégiáitól elszakadni.
A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének,
értékelésének módja
Számonkérések formája Gyakorlati, interaktív
Számonkérések rendszeressége Modulon belül a helyzetgyakorlatokhoz kötődően
Számonkérések tartalma Mediáció gyakorlata (a mediációs helyzetben az elméleti ismeretek alkalmazása, a mediációhoz szükséges képességek mobilizálása, az elvárt attitűd szerinti helyzetkezelés)
A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Mediációs helyzetgyakorlat, majd a helyzetgyakorlathoz kötődő értékelés, amely azonos szempontrendszer szerint három elemből áll (mediátor önértékelése, segített megélésének tükrözése, megfigyelő személy visszajelzése). A helyzetgyakorlatok a képzés második felében sorra követik egymást (háromfős csoportban), s a tréner egy-egy csoportját önállóan értékeli, ezzel biztosítva az önértékelésre alapozott értékelési rendszer objektivitását.
Megszerezhető minősítések Megfelelt / nem felelt meg
Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek A helyzetgyakorlat értékelési szempontjai:

1. A mediátor a bizalmi légkört kialakította
2. A mediátor a problémákat pontosan feltárta

.

  3. A problémák mögötti mintákat, viselkedésmódokat, személyiségproblémákat és érdekeket feltárta
4. A segített problémával kapcsolatos akarata, jövőképe pontosan meg lett fogalmaztatva
5. A mediációs folyamat kölcsönös egyetértéssel lezárásra került
6. A mediátor kellő dinamikai egyensúlyt biztosított a folyamat résztvevőinek és magának a folyamatnak
7. A mediátor odafigyelése (figyelmének minősége) a helyzetre és a helyzet szereplőire koncentrált és megfelelő volt
8. A mediátor a problémától érzelmi és tartalmi vonatkozásban is független maradt, nem vonódott be

Az egyes értékelési szempontok hatfokozatú skálán kerülnek értékelésre mindhárom értékelő részéről. A megfelelt minősítés megszerzésének – egymástól független – feltételei:
– egyetlen értékelési szempont, egyetlen értékelőnél sem kapott 1-es minősítést
– az összes értékelési eredmény (8×3) közül a 2-es minősítések száma nem éri el a nyolcat.

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i) Újbóli helyzetgyakorlat teljesítése, mediációs szerepkörben. Amennyiben a képzés ideje alatt újabb helyzetgyakorlat megvalósítása már nem biztosítható, úgy különálló workshop keretében van lehetősége a résztvevőnek az elvárt kompetenciák birtoklásának igazolására.
Vizsgára bocsátás feltétele A képzéshez szakmai vizsga nem kapcsolódik

Haladó tanfolyam - alapadatok

Megnevezése Mediációs (közvetítői) képzés, Konfliktusmenedzsment modul
A modul elvégzésének feltétele: A résztvevő képes a bizlami légkör megteremtésére
A résztvevő ismeri a mediáció folyamatát, s képes a folyamat elemeinek egymásra épülő alkalmazására összetettebb, témaspecifikus és/vagy érzelmileg jelentősen terhelt konfliktushelyzetek kezelésében
A résztvevő képes a mediációs folyamat dinamikai egyensúlyának megteremtésére, fenntarására, az egyensúlybefolyásoló elemek szabályozására
A résztvevő képes a figyelemkoncentrációra a mediáció során, s mint befogadó képes a közlő által közvetített tartalmak megértésére.
A résztvevő képes az énelhatárolásra, a bevonódásmentes részvételre a mediációs folyamatban.
Modul célja Az első modulra építve a mediációs kompetenciák alkamazásszintű kialakítása, az ehhez szükséges elméleti ismeretek megerősítése, a mediációs eszköztár bővítése, valamint a saját élményű témafeldolgozáson keresztül a mediációhoz szükséges attitűdök megerősítése
Helye Budapest – változó helyszínen
Időtartama (óraszáma) 40 óra
Kezdési időpontja lásd jelentkezési lapot
Befejezési időpontja lásd jelentkezési lapot
Ütemezése 4 nap (2×2 egymást követő napokon), 10 óra/nap
Díja 200.000 Ft + 0% Áfa
A tervezett felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás formája Előzetes tudásszint felmérés
Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
Vizsgadíj A képzéshez szakmai vizsga nem kapcsolódik, a képzéshez kötődő számonkérés díját a képzési díj tartalmazza.
Megszerezhető képesítés Tanúsítvány

Haladó tanfolyam - programterv

Elsajátítható ismeret, kompetencia A résztvevő ismeri a bizalmi légkör jelentőségét, és képes a bizalmi légkör alapjainak megteremtésére
A résztvevő ismeri a mediáció folyamatát, s képes a folyamat elemeinek egymásra épülő alkalmazására egyszerűbb, érzelmileg jelentősen nem terhelt konfliktushelyzetek kezelésében
A résztvevő képes érzékelni a “mediáció mint folyamat” dinamikai jelenséget érzelmi és tartalmi vonatkozásban, s képes reagálni a dinamikai egyensúly fenntartása érdekében.
A résztvevő, mint befogadó képes a közlő által közvetített tartalmak megértésére.
A résztvevő képes meghatározni saját érintettségét a konkrét konfliktushelyzetek kezelésében, s képes a saját érintettségétől független módon viselkedni, a megoldási lehetőségekben saját lehetséges stratégiáitól elszakadni.
A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének,
értékelésének módja
Számonkérések formája Gyakorlati, interaktív
Számonkérések rendszeressége Modulon belül a helyzetgyakorlatokhoz kötődően
Számonkérések tartalma Mediáció gyakorlata (a mediációs helyzetben az elméleti ismeretek alkalmazása, a mediációhoz szükséges képességek mobilizálása, az elvárt attitűd szerinti helyzetkezelés)
A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Mediációs helyzetgyakorlat, majd a helyzetgyakorlathoz kötődő értékelés, amely azonos szempontrendszer szerint három elemből áll (mediátor önértékelése, segített megélésének tükrözése, megfigyelő személy visszajelzése). A helyzetgyakorlatok a képzés második felében sorra követik egymást (háromfős csoportban), s a tréner egy-egy csoportját önállóan értékeli, ezzel biztosítva az önértékelésre alapozott értékelési rendszer objektivitását.
Megszerezhető minősítések Megfelelt / nem felelt meg
Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek A helyzetgyakorlat értékelési szempontjai:
1. A mediátor a bizalmi légkört kialakította
2. A mediátor a problémákat pontosan feltárta
3. A problémák mögötti mintákat, viselkedésmódokat, személyiségproblémákat és érdekeket feltárta
  4. A segített problémával kapcsolatos akarata, jövőképe pontosan meg lett fogalmaztatva
5. A mediációs folyamat kölcsönös egyetértéssel lezárásra került
6. A mediátor kellő dinamikai egyensúlyt biztosított a folyamat résztvevőinek és magának a folyamatnak
7. A mediátor odafigyelése (figyelmének minősége) a helyzetre és a helyzet szereplőire koncentrált és megfelelő volt
8. A mediátor a problémától érzelmi és tartalmi vonatkozásban is független maradt, nem vonódott be

Az egyes értékelési szempontok hatfokozatú skálán kerülnek értékelésre mindhárom értékelő részéről. A megfelelt minősítés megszerzésének – egymástól független – feltételei:
– egyetlen értékelési szempont, egyetlen értékelőnél sem kapott 1-es minősítést
– az összes értékelési eredmény (8×3) közül a 2-es minősítések száma nem éri el a nyolcat.

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i) Újbóli helyzetgyakorlat teljesítése, mediációs szerepkörben. Amennyiben a képzés ideje alatt újabb helyzetgyakorlat megvalósítása már nem biztosítható, úgy különálló workshop keretében van lehetősége a résztvevőnek az elvárt kompetenciák birtoklásának igazolására.
Vizsgára bocsátás feltétele A képzéshez szakmai vizsga nem kapcsolódik